background img
banner

  Jak wyglądają studia w Polsce

  8 lat temu przez

  Na terenie Polski istnieje ponad 450 uczelni wyższych w Polsce. W tej puli znajdują się wiele szkół publicznych, ale większą połowę stanowią uczelnie niepubliczne. Rokrocznie studia rozpoczyna tysiące studentów, jak jednak wyglądają studia w kraju i na co mogą liczyć polscy studenci?

  Mapa uczelni wyższych

  Praktycznie w każdym mieście w Polsce znajduje się co najmniej jedna uczelnia wyższa. Dzięki temu na terenie całego kraju każdy ma możliwość zdobycia wyższego wykształcenia. Spośród tak wielu uczelni, każdy ze studentów ma możliwość wybrania uczelnie zgodnej z zainteresowaniami. W Polsce bowiem istnieją uniwersytety, uczelnie techniczne, ekonomiczne, pedagogiczne, teologiczne czy medyczne.

  Poziom nauczania

  Ilość studentów, którzy rokrocznie starają się dostać na uczelnie jest coraz większa. Z tego powodu wiele uczelni poszerza i uatrakcyjnia swoje oferty. Studia to bardzo ciekawy okres w życiu, który jest bogaty w wiedzę, w nowe doświadczenia oraz w nowe znajomości. Warto, dlatego przeglądać oferty z innych szkół, ponieważ mogą mile nas zaskoczyć. Jedną z nich jest: http://www.pageorama.com/?p=pisanieco.

   Jak wyglądają zajęcia

  ksiazka23System nauczania na studiach wygląda inaczej niż pamiętamy ze szkół średnich. Nie ma dzwonków, a zajęcia nie trwają 45 minut. Średni czas zajęć to około 1,5 h, na których to studenci biorą czynny udział. Zajęcia bardzo często przybierają formę dyskusji, jest to jednak zależne od kierunku studiów. Oprócz tego można wyróżnić 3 typy zajęć: wykłady, ćwiczenia i laboratoria.

  Wykłady obowiązują wszystkich studentów z danego rocznika. Wykładowca omawia na nich dane zagadnienie, które później powinno być szczerzej omówione na ćwiczeniach lub laboratoriach. Zazwyczaj na koniec semestru z wiedzy przekazywanej na wykładach odbywa się egzamin, który jest oceną końcową z danego przedmiotu.

  Ćwiczenia i laboratoria to praktyczna forma uzupełniania wiedzy z wykładów. Obecność na tych formach zajęć jest obowiązkowa i zawsze na koniec semestru odbywa się zaliczenie lub wykonanie projektu. Ocena z zaliczenia (jeśli jest pozytywna) dopuszcza studenta do udziału w egzaminie.

  Systemy studiów w Polsce

  Dzięki Deklaracji Bolońskiej w Polsce funkcjonuje 3 stopnie zdobywania wykształcenia wyższego. Pierwszy z nich to studia I stopnia – są to studia licencjackie oraz inżynierskie. II stopień studiów to studia uzupełniające magisterskie, natomiast III stopień studiów to studia, które otwierają przewód doktorski, czyli są to studia doktoranckie. Każdy z tych etapów ma swoją oddzielną rekrutację, co pokazuje, że studia te nie są obowiązkowe. W zależności od tego, jak chcemy rozwijać swoją edukację sami wybieramy ile i które stopnie zdobędziemy.

  Kategoria artykułu:
  Nauka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *