background img
banner

  Praktyczne przygotowanie do specjalistycznej kariery zawodowej tylko w UTH

  10 lat temu przez

  Jak pokazują statystyki ManpowerGroup, najbardziej poszukiwanymi przez pracodawców specjalistami na rynku pracy są nadal wykwalifikowani inżynierowie, technicy oraz handlowcy. Zdają się to dostrzegać młodzi ludzie, którzy, by zapewnić sobie w przyszłości dobrze płatną posadę, wybierają uczelnie o profilu odpowiadającym zapotrzebowaniu rynku. Jedną z najpopularniejszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce, wpisujących się w ten kanon, jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

  small

  Mimo dużego zapotrzebowania na specjalistów z branży handlowej i technicznej niestety nie wszystkie osoby legitymujące się odpowiednim wykształceniem mogą liczyć na zatrudnienie. Dla pracodawców liczy się nie tylko dyplom potwierdzający ukończenie adekwatnej uczelni, ale także doświadczenie, odpowiednie umiejętności oraz uprawnienia, często potwierdzone państwowymi egzaminami.

  Praktyczny profil techniczny

  Oferta Uczelni Techniczno-Handlowej obejmuje kierunki i specjalności często poszukiwane przez maturzystów oraz pracodawców. Profil UTH jest zorientowany przede wszystkim pod kątem kształcenia studentów na kierunkach inżynieryjnych i handlowych, gdzie główny nacisk kładzie się na praktyczną edukację przyszłych absolwentów.

  W przygotowanym przez władze Uczelni programie specjalności poświęcono ponad 30 procent czasu nauczania tylko i wyłącznie na zdobywanie praktycznych umiejętności przez studentów w najnowocześniejszych pracowniach badawczych. Jest to ogromny walor tej placówki dydaktycznej, dzięki któremu absolwenci zostają gruntownie przygotowani od strony praktycznej do podjęcia pracy na specjalistycznych stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych.

  Specjalistyczna wiedza i pragmatyczne umiejętności zawodowe

  Dzięki podpisanym umowom o współpracy z wieloma jednostkami gospodarczymi w zakresie tworzenia i realizacji programów studiów oraz przeprowadzania praktyk i staży, studenci mogą zdobywać niezbędne doświadczenie zawodowe w najlepszych firmach i instytucjach branżowych w kraju i za granicą. Aby dać studentom możliwość realizacji swoich pasji oraz zainteresowań, Uczelnia wspiera działalność kół naukowych zajmujących się problematyką branżową i nie tylko. Ponadto placówka oferuje bogaty lektorat języków obcych, dając jednocześnie studentom okazję do zdawania międzynarodowych egzaminów językowych.

  W procesie kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym Uczelnia wykorzystuje nowoczesną bazę laboratoryjną Instytutu Transportu Samochodowego, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, w której studenci przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury mogą realizować nawet najbardziej skomplikowane badania naukowe. Dodatkowo Uczelnia Techniczno-Handlowa posiada własne zaplecze laboratoryjne wyposażone w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie badań z trzech zakresów:

  1. Laboratorium drgań i hałasu

  2. Laboratorium do badania własności materiałów i obwodów elektrycznych

  3. Laboratorium do badania wielkości fizycznych

  Profesjonalne wsparcie zawodowe

  W odnalezieniu się studentów oraz absolwentów UTH na coraz bardziej wymagającym rynku pracy pomaga Akademickie Biuro Karier. Poprzez współpracę m.in. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie oraz akademickimi biurami karier na terenie całego kraju ABK wspiera młodych specjalistów w poszukiwaniu ciekawych praktyk oraz stanowisk pracy, organizuje liczne spotkania z pracodawcami, biznesmenami oraz wybitnymi postaciami mogącymi podzielić się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym. Działania Biura Karier pozwalają dotrzeć pracodawcom ze swoimi ofertami rekrutacyjnymi do studentów i absolwentów legitymujących się specjalistyczną wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami zawodowymi.

  Absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie są obecnie pierwszym wyborem dla pracodawców poszukujących wysoko wykwalifikowanych pracowników.

  Nowy rok akademicki – nową szansą rozwoju

  Od 12 maja br. trwają zapisy na nowy rok akademicki 2014/2015. Rejestracja, oprócz tradycyjnej formy składania wymaganych dokumentów, odbywa się również poprzez Internetowy System Rekrutacyjny dostępny na stronie Uczelni Techniczno-Handlowej. UTH prowadzi nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia inżynierskie prowadzone w języku polskim.

  Więcej informacji na: www.uth.edu.pl

  Kategoria artykułu:
  Nauka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *