background img
banner

  Zostań specjalistą ds. światowego terroryzmu. Pierwszy taki kierunek studiów tylko w UTH!

  7 lat temu przez

  Dziś termin „terroryzm międzynarodowy” jest znany praktycznie każdemu, szczególnie po 11 września 2001 roku. Obecnie, według światowych mediów, największe zagrożenie stanowi tzw. Państwo Islamskie, którego tak naprawdę klęska jest nieunikniona. Jednak to dopiero w drugiej połowie XX wieku terroryzm zaczął być poważnym i globalnym problemem dla całego świata, przybierając coraz to nowe formy. Obecnie możemy jednak z nimi skutecznie walczyć poznając wszelkie mechanizmy nim rządzące już na poziomie akademickim.

  Negatywnie skrajne uczucia

  Przeważnie akt terrorystyczny to kompilacja działań wojennych, politycznych oraz propagandowych. W wolnym tłumaczenia z języka łacińskiego słowa „terroryzm” (łac. terrere) oznacza m.in. strach, przerażenie, grozę, niepokój, trwogę, stan wielkiej obawy oraz bojaźni. Wszystkie te uczucia zazwyczaj towarzyszą człowiekowi w sytuacjach pojawiającej się fizycznej oraz psychicznej przemocy, gwałtu oraz wszelkiego rodzaju okrucieństwa.

  Poznać terroryzm

  Od samego początku terroryzm miał silne podłoże psychologiczne oraz duży wpływ na sferę emocjonalną człowieka. Aspekt psychologiczny oraz socjologiczny terroryzmu stał się obiektem wielu badań naukowych, a w efekcie stał się również tematem rozważań akademickich, czego efektem są m.in. pierwsze w Polsce studia licencjackie Psychoterroryzm realizowane na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w jednej z najlepszych wyższych szkół prywatnych w naszym kraju – Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie (UTH).

  Dlaczego studia licencjackie Psychoterroryzm?

  Dlaczego akurat taki kierunek? Badania nad terroryzmem, jego przyczynami, celami oraz zamierzonymi skutkami mają płaszczyznę wielowymiarową. Aby poznać specyfikę terroryzmu, sposób myślenia terrorystów oraz mechanizmy rządzące ich działaniem, należy podejść do tematu od strony psychologicznej, socjologicznej, kulturowej, a nawet psychiatrycznej. Odkrycie przyczyn oraz procesów rządzących współczesnym terroryzmem pozwoli na skuteczne rozpoznanie zagrożenia oraz jego szybką eliminację.

  Przeciwdziałanie

  Studia licencjackie Psychoterroryzm w UTH to praktyczna możliwość dokonania skutecznej diagnozy wszelkiego rodzaju aktów oraz zamachów terrorystycznych, poznanie mechanizmów działania terrorystów, ich przyczyn, a także potencjalnych celów zarówno cywilnych, jak i wojskowych, które mogą stać się obiektem kolejnych aktów nieuzasadnionej przemocy. Warszawska UTH prowadzi innowacyjne studia z zakresu Psychoterroryzmu m.in. w porozumieniu z Komendą Główną Policji oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo nie tylko wewnątrz państwowe, ale również międzynarodowe. Absolwenci specjalności Psychoterroryzm otrzymają możliwość pracy w jednostkach mundurowych oraz polskich organach odpowiedzialnych za wywiad oraz kontrwywiad. Staną się specjalistami ds. zwalczania światowego terroryzmu, który może dotknąć również naszego kraju.

  Rekrutacja na specjalność Psychoterroryzm w UTH rozpoczęta. Dołącz do elity walczącej ze światowym terroryzmem!

   

  Kategoria artykułu:
  Nauka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *