background img
banner

  Fundusze

  14 lat temu przez

  Określenie fundusze bezpośrednio odnosi się do pojęcia fundusze inwestycyjne. Działalność funduszy inwestycyjnych ściśle reguluje ustawa o funduszach inwestycyjnych. Fundusze można podzielić na fundusze otwarte czy fundusze zamknięte.

  Fundusze otwarte charakteryzują się wysokim stopniem płynności. Oznacza to, że w dowolnym przez siebie wybranym momencie uczestnik funduszu może nabyć lub zbyć jednostki uczestnictwa.

  Fundusze zamknięte cechują się tym, że fakt uczestnictwa w funduszu jest potwierdzony certyfikatem inwestycyjnym. Fundusze zamknięte są mniej płynne niż fundusze zamknięte, ponieważ wykup certyfikatów funduszy następuje w z góry określonym terminie. Certyfikat inwestycyjny jest przedmiotem obrotu giełdowego.

  Fundusze otwarte cieszą się największą popularnością wśród inwestorów indywidualnych. To właśnie fundusze otwarte gromadzą największą liczbę aktywów netto na rynku. Fundusze otwarte inwestują swój kapitał na rynkach: surowcowym, walutowym, akcji, nieruchomości czy obligacji. Aby zmniejszać ryzyko osiągnięcia ujemnej stopy zwrotu zaleca się dywersyfikację portfela.

  Wartość jednostek uczestnictwa funduszy jest podawana do publicznej wiadomości. Za pomocą narzędzi analitycznych dostępnych w Internecie, inwestorzy mogą szczegółowo analizować wyniki funduszy.

  Dowiedz się więcej na: http://www.bphtfi.pl

  Kategoria artykułu:
  Finanse

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *