background img
banner

  Szkolenia BHP – kogo obowiązują?

  10 lat temu przez

  Systematyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią podstawę efektywnego i bezpiecznego wykonywania pracy. Pracownik musi zostać zaznajomiony nie tylko ze swoimi obowiązkami na danym stanowisku, ale również z kwestią bezpiecznego ich wykonywania. Dlatego też szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowymi kursami jakie pracodawca musi zagwarantować swoim pracownikom.

  Celem zasadniczym szkoleń BHP jest poinformowania pracowników na temat bezpiecznych warunków pracy oraz zagrożeń z niej wynikających. Dlatego też podczas kursu muszą oni zostać zaznajomieni ze specyficznymi czynnikami danego środowiska pracy, przepisami i zasadami 4BHP, odpowiedzialnością wynikającą z nieprzestrzegania obowiązujących zasad, sposobem postępowania podczas awarii oraz zasadami pierwszej pomocy. Wyłącznie świadomość powyższych kwestii umożliwia wykonywanie swojej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozwala unikać zagrożeń i niebezpieczeństw w miejscu pracy.

  Organizacja szkolenia BHP leży w kwestii pracodawcy, który jest zobowiązany zapewnić szkolenia wstępne oraz okresowe w ramach czasu pracy i na swój koszt. Może je prowadzić zarówno sam pracodawca jak i profesjonalna organizacja specjalizująca się w szkoleniach BHP, którą pracodawca zatrudni. Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu z zakresu BHP jest podstawą podjęcia pracy na danym stanowisku.

  W przypadku szkoleń wstępnych powinny one odbywać się w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny obejmuje takie kwestie jak BHP w kodeksie pracy, BHP w przepisach wewnątrzzakładowych oraz podstawy pierwszej pomocy. Z kolei w instruktażu stanowiskowym, pracownik zostaje zaznajomionymi z czynnikami charakterystycznymi dla danego środowiska pracy. Ten rodzaj szkolenia powinien zostać przeprowadzony dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach na których pracownicy są narażeni na działanie czynników szkodliwych oraz uczniów i studentów odbywających praktykę lub staż. Należy zaznaczyć, iż jeśli dany pracownik wykonuje pracę na różnych stanowiskach, powinien przejść szkolenie BHP adekwatne dla każdego z nich.

  Szkolenia okresowe mają zwiększać świadomość dotyczącą kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dlatego też wiedza pracowników powinna być systematycznie uaktualniana. W przypadku stanowisk robotniczych przynajmniej raz na 3 lata, natomiast administracyjnych i biurowych przynajmniej raz na 6 lat.

  Przy współpracy http://www.delphi.edu.pl/

  Kategoria artykułu:
  Nauka

  Comments to Szkolenia BHP – kogo obowiązują?

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *