background img
banner

  Samokształcenie kierowane i technologie internetowe?

  10 lat temu przez

  Dopuszczalnych form prowadzenia szkoleń BHP jest cztery – kurs, instruktaż, seminarium oraz samokształcenie kierowane. Pierwsze trzy wymagają uczestnictwa w zajęciach, zaś ostatnie pozwala na wykorzystanie technologii informatycznych. Dlaczego?

  E-learning i środki dydaktyczne

  Podstawą każdego szkolenia jest szczegółowo opracowany program. Musi on zostać przygotowany przez podmiot, który uprawniony jest do przeprowadzania szkoleń BHP. Każdorazowa realizacja programu wymaga konkretnych i właściwych środków dydaktycznych oraz stosowania określonych metod. Ich głównym celem jest ułatwienie przyswojenia wiedzy. Z tego powodu wykorzystuje się np. filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne itd. Z kolei w szkoleniu stacjonarnym są to np.  skrypty oraz zestawy ćwiczeń i pytań kontrolnych.

  Największą zaletą szkoleń przeprowadzanych on-line jest to, iż każdym momencie możemy powrócić do przerobionych już materiałów. Szkolenie e-learningowe wykorzystują również ćwiczenia śródlekcyjne, pozwalające na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy, co dodatkowo wymusza aktywność uczestnika kursu i sprzyja utrwaleniu materiału.

  Czym jest samokształcenie kierowane?

  Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia, które umożliwia uczestnikowi uzupełnienie oraz aktualizację poziomu jego wiedzy oraz umiejętności związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Wszystko to ma miejsce wyłącznie na podstawie materiałów (programu nauczania, przepisów prawnych czy zestawów ćwiczeń i pytań kontrolnych), które zostają przekazane przez organizatora szkolenia za pomocą poczty czy Internetu. Przekazane uczestnikowi materiały powinny zostać przygotowane w taki sposób, aby umożliwiały jak najszybszą i najlepszą naukę i opanowanie określonych czynności. Każde szkolenie, również to odbywane za pomocą platformy internetowej, musi bezwzględnie zostać zakończone egzaminem sprawdzającym.

  Artykuł powstał we współpracy z: http://e-specjalistabhp.pl/

  Kategoria artykułu:
  Biznes

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *