background img
banner

  Czym jest ryzyko zawodowe?

  10 lat temu przez
  bhp w pracy

  Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, a w szczególności problemów zdrowotnych.

  bhp w pracyW świetle prawa

  Definicję ryzyka zawodowego zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. Według niej ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących określone straty, np. niekorzystne skutki zdrowotne. Ryzyko zawodowe występuje, w wyniku zagrożeń związanych z warunkami pracy lub sposobami jej wykonywania, na danym stanowisku.

  Według kodeksu pracy pracodawca zobowiązany do podjęcia następujących działań związanych z ryzykiem zawodowym:

  • Ocenienia oraz udokumentowania ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zastosowania wszelkich niezbędnych środków profilaktycznych, zmniejszających ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń.
  • Zastosowania wszelkich środków zapobiegających chorobom związanych z wykonywanym zawodem.
  • Poinformowania wszystkich pracowników o ryzyku zawodowym, które związane jest z wykonywanym zawodem oraz o zasadach, które zapobiegają zagrożeniom, ochronie przed nimi i sposobach postępowania w momencie ich wystąpienia.
  • Konsultacji z pracownikami działań związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy, a w szczególności dotyczących oceny ryzyka zawodowego.

  Procedury związane z oceną ryzyka zawodowego

  Procedur związanych z oceną ryzyka zawodowego jest wiele. Najważniejsze, aby pamiętać że dokonywać ją mogą tylko osoby do tego upoważnione, np. pracodawca, specjalista BHP czy ekspert zewnętrzny. Składa się ona z kilku etapów, pierwszym z nich jest identyfikacja zagrożeń, ocena rodzajów możliwych zagrożeń, ustanowienie środków profilaktycznych oraz kontrola podjętych działań. Więcej informacji na temat procedur można odnaleźć na stronie: https://e-specjalistabhp.pl/blog/news,67,ocena-ryzyka-zawodowego-obowiazkiem-pracodawcy.html Należy pamiętać o tym, że ocena ryzyka zawodowego oraz wszelkie działania z nią związane są obowiązkiem każdego pracodawcy.

  Więcej informacji na stronie: https://e-specjalistabhp.pl/

  Przypisane tagi:
  · · · · ·
  Kategoria artykułu:
  Biznes

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *