background img
banner

  Jak zakończyć prowadzenie działalności zgodnie z prawem

  10 lat temu przez

  W ostatnim dziesięcioleciu powstało wiele małych przedsiębiorstw. Przez pierwsze miesiące dobrze prosperowały, natomiast z czasem zostawały wypierane przez bardziej doświadczone i większe firmy. Na granicach bankructwa przedsiębiorcy muszą dokonać bardzo trudnego wyboru związanego z decyzją o zamknięciu działalności.

  Co dalej

  prawoNiewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z nałożonego przez prawo obowiązku, dotyczącego złożenia odpowiedniego wniosku, gdy stają się niewypłacalni. Przedsiębiorstwo niewypłacalne to takie, które zalega z opłatami za faktury, rachunki czy innymi operacjami pieniężnymi i chyli się ku upadłości.
  Upadłość przedsiębiorstwa ogłasza sąd. Aby było to możliwe, dłużnik lub wierzyciel muszą złożyć odpowiedni wniosek, który w kancelarii prawniczej kosztuje około 1000 zł. Istnieje możliwość stworzenia takiego wniosku samemu. Musi on jednak zawierać odpowiednie elementy.

  Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej przedsiębiorcy

  Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony powinien posiadać:

  • Wskazanie nazwy firmy, a także nazwiska reprezentantów działalności. W przypadku spółki, należy wskazać imiona i nazwiska wszystkich wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;
  • Podanie adresu siedzimy firmy oraz pozostałego majątku dłużnika;
  • Opisanie okoliczności, które doprowadziły do upadłości;
  • Dołączone zaświadczenie lub oświadczenie o wpisie do CEIDG lub KRS, nadane numery REGON, NIP itd.;
  • W przypadku, gdy wnioskodawca jest dłużnik powinien on wskazać swoich reprezentantów;
  • Aktualny wykaz majątku (z wyceną jego elementów);
  • Oświadczenia dotyczące spłat wierzytelności lub innych długów.

  Wymienione pozycje nie są wszystkimi elementami, które należy zamieścić we wniosku. Inne pozycje są zależne od rodzaju działalności, czasu jej funkcjonowania lub wielkości przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się jak poprawnie napisać taki wniosek oraz jakie dokumenty należy złożyć w przypadku Twojej działalności, sprawdź pozycje na: http://www.aplikanci.profinfo.pl/publikacje/art13,prawo-i-postepowanie-administracyjne.html

  Kategoria artykułu:
  Prawo i polityka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *