background img
banner

  Podstawy prawa konfliktów zbrojnych

  8 lat temu przez

  Prawo konfliktów zbrojnych to jedna z najmniej znanych gałęzi prawa według podziału ze względu na przedmiot regulacji. Biorąc jednak pod uwagę wydarzenia, które obecnie mają miejsce w różnych częściach świata, warto sobie przypomnieć jej podstawy, mogące okazać się przydatnymi zwłaszcza dla osób, które mimo ostrzeżeń Ministra Spraw Zagranicznych postanowią wybrać się na wakacje do kraju zagrożonego konfliktem zbrojnym.

  Zakres norm w prawie wojennym

  Prawo konfliktów zbrojnych nosiło dawniej łacińską nazwę ius in bello, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „prawo w czasie wojny”. Obecnie prawo to nazywane jest również międzynarodowym prawem humanitarnym lub też po prostu prawem wojennym.

  Prawo konfliktów zbrojnych stanowi zbiór norm określających sposoby prowadzenia konfliktów zbrojnych, także dotyczących ochrony ich ofiar i uczestników, które zaakceptowane zostały przez międzynarodową społeczność.

  W bardziej szczegółowym ujęciu, zespół norm tworzących prawo wojenne, określa jasno m. in. sposoby rozpoczynania oraz zakończenia konfliktu zbrojnego, wymagania, przed którymi stają członkowie sił zbrojnych prowadzących działania wojenne, oraz – co bardzo ważne – rodzaj ochrony przysługującej wszystkim osobom cywilnym, w tym również ludności cywilnej zamieszkującej lub będącej obywatelami wrogiego państwa.

  Prawo konfliktów zbrojnych reguluje także zasady, według których chronieni są chorzy i ranni członkowie ził zbrojnych zaangażowanych w konflikt oraz dozwolone środki i metody, jakimi siły zbrojne mogą się posługiwać w trakcie jego trwania.

  Podstawowe zasady prawa humanitarnego

  W prawie wojennym niezwykle ważną rolę odgrywają cztery podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego. Są to:

  • Zasada humanitaryzmu – mówiąca o tym, iż prawo konfliktów zbrojnych ma za zadanie chronić ofiary wojny wraz z ich prawami człowieka i to bez względu na to, po której stronie konfliktu stoją lub do której stronie konfliktu się znalazły.
  • Zasada rozróżniania – czyli konieczność rozróżniania osób i celów cywilnych od osób biorących aktywny udział w konflikcie i celów wojskowych.
  • Zasada proporcjonalności – zasada owa mówi o dążeniu do równowagi pomiędzy uwzględnieniem potrzeb wojska i działań zbrojnych, a potrzebami wynikającymi z humanitaryzmu.
  • Doktryna konieczności wojskowej – jest to z kolei rodzaj zezwolenia na odstąpienie od przestrzegania prawa wojennego w przypadku, gdy jego dalsze przestrzeganie grozi prowadzącemu konflikt zbrojny państwu poważnymi zagrożeniami.

  Artykuł powstał przy współpracy z WSP http://www.prawowroclaw.edu.pl

  Przypisane tagi:
  · ·
  Kategoria artykułu:
  Nauka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *