background img
banner

  Doradca zawodowy. Specjalista wspierający wykwalifikowanych pracowników

  8 lat temu przez

  Dynamicznie zmieniający się rynek pracy prowadzi do wzrostu konkurencyjności. Pracodawcy, poszukując, wykwalifikowanych specjalistów, stawiają coraz większe wymagania ubiegającym się o dane stanowisko kandydatom. Zaistniała sytuacja pokazuje, jak ważne jest planowanie ścieżki zawodowej, co jednak wymaga gruntownej wiedzy z wielu dziedzin.

  Zawód i ścieżka zawodowa

  Przy wyborze zawodu, jak i planowaniu ścieżki zawodowej powinny być brane pod uwagę indywidualne predyspozycje (umiejętności, zainteresowania, cechy osobowości), wykształcenie (wiedza nabyta w procesie edukacji), doświadczenie (uzyskane poprzez staże i praktyki), ale też aktualna i prognozowana sytuacja na rynku pracy. Tym samym niezbędna okazuje się znajomość ekonomii, socjologii i psychologii – dziedzin nauki, które pozwalają orientować się w sytuacji ekonomicznej i społecznej, ale też umożliwiają ocenę osobowości człowieka.

  Zarówno osoby młode, jak i dojrzałe, które stają przed dylematem wyboru lub zmiany zawodu, tej wiedzy nie posiadają. Zwykle kierują się więc radą bliskich lub idą śladem osób z otoczenia. Zdarza się również, iż decyzja o zawodzie podejmowana jest spontanicznie. Tak dokonane wybory zazwyczaj kończą się zawodowym rozczarowaniem i koniecznością zmiany pracy, co w związku z niepowodzeniem okazuje się bardzo trudne.

  Rola doradcy zawodowego

  Aktualna sytuacja na rynku pracy powoduje wzrost zapotrzebowania na tzw. doradców zawodowych. Doradca zawodowy na podstawie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań pomaga w planowaniu najpierw ścieżki edukacyjnej, a następnie zawodowej. W ramach współpracy z doradcą zawodowym podopieczny nie tylko jest w stanie zaplanować swoją przyszłość, ale też uczy się, jak podejmować korzystne dla siebie decyzje w przypadku ewentualnych zmian.

  Z usług doradcy zawodowego korzystają osoby w różnym wieku, posiadające dowolne wykształcenie, poszukujące pracy i posiadające zatrudnienie. Pomocy w planowaniu ścieżki zawodowej najczęściej potrzebują ludzie młodzi, którzy zazwyczaj już na etapie wyboru szkoły średniej powinni być ukierunkowani na zdobywanie wiedzy potrzebnej dla wykonywanego w przyszłości określonego zawodu. Ale zdarza się również, że wsparcia w wyborze profesji potrzebują też osoby dorosłe, mające problem z odnalezieniem się na rynku pracy, zmuszone do zmiany zawodu i branży lub dotknięte tzw. wypaleniem zawodowym. Z profesjonalnego wsparcia specjalisty korzystają również wysoko wykwalifikowani pracownicy, mocno nastawieni na szybki rozwój zawodowy.

  Poradnictwo zawodowe

  Najlepiej, aby już na etapie szkoły średniej, a nawet gimnazjum, osoby młode otrzymały wsparcie specjalisty, który oceni ich predyspozycje i na tej podstawie pomoże zaplanować ścieżkę zawodową. Ważne jednak, aby osoba młoda miała wsparcie doradcy zawodowego na każdym kolejnym etapie edukacji, zyskując jednocześnie możliwość odbywania praktyk i stażów, które pozwolą poznać specyfikę proponowanego zawodu. Osoba wchodząca na rynek pracy powinna posiadać wymagane kompetencje, ale też doskonale orientować się w procesach na nim zachodzących.

  Doradcy zawodowi działają obecnie w szkołach i na uczelniach (biura karier), instytucjach publicznych (urzędy pracy, placówki psychologiczno-pedagogiczne), biurach pośrednictwa pracy i agencjach poradnictwa zawodowego, firmach headhunterskich i coachingowych. Coraz częściej zatrudniani się w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach, jako osoby odpowiedzialne za indywidualny rozwój zawodowy pracowników.

  Źródło informacji: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/doradztwo-zawodowe

  Kategoria artykułu:
  Nauka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *