background img
banner

  Co warto wiedzieć o faktoringu?

  9 lat temu przez

  XXI wiek to czas, gdzie rozwój przedsiębiorstw nabrał znacznego tępa. Dzięki programom rozwojowym rokrocznie ilość przedsiębiorstw zwiększa swoją liczbę. Dynamiczny rozwój sprawia, że często dalsze rozwijanie się danego przedsiębiorstwa jest blokowane przez zamrożone środki za faktury dłużników.

  Faktoring na ratunek przedsiębiorstwomfaktoring 1

  Narzędzie jakim jest faktoring można interpretować z dwóch perspektyw:

  • widziana od strony przedsiębiorstwa,
  • widzianą z perspektywy instytucji finansowej.

  Według pierwszej perspektywy faktoring polega na usprawnieniu płynności finansowej, poprzez przyśpieszenie wpłacania zaległych należności od odbiorców. Takie działanie staje się możliwe dzięki sprzedaży wierzytelności. Inaczej ujmując – jest to sposób na finansowanie kredytu kupieckiego udzielonego odbiorcom.

  Z perspektywy instytucji finansowej faktoring to nic innego jak nabycie nieprzeterminowanej, krótkoterminowej i pieniężnej wierzytelności o charakterze handlowej od przedsiębiorcy.

  Przedmioty obrotu faktoringu

  Narzędziem faktoringu są głównie wierzytelności, które ze względu na świadczone usługi, przysługują faktorantowi. Faktoring dotyczy przede wszystkim wierzytelności:

  • pieniężnych,
  • krótkoterminowych, ale nie dłuższych niż rok,
  • związanych z prowadzeniem danej działalności gospodarczej,
  • niepodlegających oprotestowaniu i potrąceniom przez nabywcę,
  • nieobciążonych na rzecz osób trzecich,
  • oraz wiele innych.

  Faktoring niepełny a faktoring pełny

  Prowadzenie działalności zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem nieotrzymania zapłaty za wystawione faktury. Faktoring istnieje po to by móc tym ryzykiem zarządzać. Dlatego w zależności od tego, która ze stron transakcji weźmie na siebie ryzyko niewypłacalności możemy wyróżnić:

  • faktoring w wersji pełnej (bez regresu),
  • faktoring w wersji niepełnej (z regresem).

  Oba te rodzaje faktoringu posiadają swoje wady i zalety. Niemniej jednak nie powoduje to spadku zainteresowania tym przedsiębiorczym narzędziem. Wręcz przeciwnie według KUKE Finance S.A. link http://www.kuke-finance.pl/ popularność faktoringu zaczyna rosnąć. Decyzja w ryzykownych transakcjach nie musi wiązać się już z „być” lub „nie być” firmy. Dzięki faktoringowi zarządzanie przedsiębiorstwem stało się łatwiejsze.

  Kategoria artykułu:
  Biznes

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *