background img
banner

  Zarządzanie strategiczne

  16 lat temu przez

  Zarządzanie strategiczne

  W 1970, wiele dużych firm przyjęła sformalizowanych odgórnego modelu planowania strategicznego. Zgodnie z tym modelem, planowanie strategiczne stało się celowego procesu, w którym górę kadry kierowniczej okresowo będzie formułowanie strategii przedsiębiorstwa, a następnie przekazuje je w dół organizacji do wdrożenia.  Poniżej znajduje się wykres modelu tego procesu:

  Proces planowania strategicznego

  Misja
  |
  V
  Cele
  |
  V
  Analiza sytuacji
  |
  V
  Formułowanie strategii
  |
  V
  Wykonanie
  |
  V
  Kontrola
  Proces ten jest najbardziej zastosowanie do strategicznego zarządzania na poziomie jednostki gospodarczej organizacji. Dla dużych korporacji, strategia na poziomie korporacyjnym jest bardziej związane z zarządzaniem portfelem firm. Na przykład, poziom korporacyjnej strategia zakłada decyzje dotyczące działalności jednostki, które rosną, alokacji środków pomiędzy jednostki biznesowe, korzystając z efektu synergii pomiędzy działalnością jednostki, fuzji i przejęć. W procesie opisane tutaj, „Spółka” lub „firma” będzie używany na określenie jednolitego-biznesu firmy lub pojedynczej jednostki gospodarczej z firmą zróżnicowanej.
  Kategoria artykułu:
  Nauka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *