background img
banner

  Zarządzanie nieruchomościami – zakres i obowiązki zarządcy

  8 lat temu przez

  Podeweloperskie wspólnoty mieszkaniowe, nieruchomości mieszkalno-usługowe czy też komercyjne obiekty często potrzebują profesjonalnej pomocy przy zarządzaniu daną nieruchomością. Potrzeba ta wynika bardzo często ze skomplikowanej struktury własnościowej. W takich sytuacjach wielu właścicieli decyduje się skorzystać z zarządcy nieruchomości. O tym, jaki jest ich zakres działań poniżej.

  Cel zarządzania nieruchomością

  Aby zarządzanie nieruchomością było skuteczne i w pełni sprawne zarządcy muszą przyświecać konkretne cele. Pierwszym z nich jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym. Oznacza to, że nieruchomość przekazana w ręce zarządcy nie może do
  znać działań, na skutek których jej wartość znacząco spadnie. Dlatego też w gestii zarządcy jest uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. Obejmuje to działania jak między innymi remonty.

  BHP kaskBezpieczeństwo i kontrola nieruchomości

  Jednym z ważniejszych punktów wchodzących w skład obowiązków zarządcy jest dbanie o bezpieczeństwo nieruchomości. Zadaniem zarządcy jest stałe kontrolowanie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także na bieżąco usuwanie powstałych zagrożeń. Zapewnienie sprawnej instalacji wewnętrznej i przeprowadzanie jej systematycznej konserwacji oraz ubezpieczanie nieruchomości wspólnej należy również do jego obowiązków. Nie można zapominać również o takich aspektach jak czystość i porządek utrzymany na częściach wspólnych wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości.

  Administracja Paperwork

  Zarządca przejmujący daną nieruchomość musi dokonać protokolarnego przejęcia dokumentacji wspólnoty i nieruchomości od poprzedniego zarządcy. Po jej przejęciu jest zobowiązany do prowadzenia korespondencji z podmiotami zewnętrznymi oraz właścicielami lokali w imieniu zarządu wspólnoty. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów oraz zlecanie odpowiednim i uprawnionym do tego podmiotom wykonanie opracowań i ekspertyz zgodnie z regulacjami prawnymi należy również do obowiązków zarządcy.

  kobieta, biznes, firmaZarządzanie i doradztwo

  Do głównych obowiązków organu zarządzającego nieruchomością należy odpowiednie kierowanie działań tak, by obiekt stale się rozwijał i dobrze prosperował. Dlatego też w gestii zarządcy jest tworzenie projektów uchwał, regulaminów i statusów, które będą określały zakres działań właścicieli lokali. Oprócz tego, zarządca powinien organizować regularne zebrania właścicieli lokali, z których to należy sporządzać protokoły. Dodatkowo udzielanie pomocy zarządowi w pozyskiwaniu kredytów lub udzielanie członkom zarządu prawnych porad dotyczących spawanego funkcjonowania wspólnoty należy również do obowiązków zarządu.

  Szerzej o zakresie zarządzania nieruchomościami można przeczytać na: http://www.lemmonhouse.pl/oferta/zarzadzanie.html. Stałe rozwijanie i inwestowanie w nieruchomość, a także zapewnianie dobrych warunków dla wszystkich podmiotów wspólnoty należy do głównych obowiązków każdego zarządcy nieruchomości.

  Kategoria artykułu:
  Budownictwo i nieruchomości

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *