background img
banner

  Umowa o pracę – kiedy możemy się o nią ubiegać

  9 lat temu przez

  Na rynku pracy istnieje kilka umów podjęcia pracy w różnym zakresie i na różnych warunkach. Jednak pracodawcy często wykorzystują niewiedzę swoich pracowników i utrzymują ich w stosunku pracy niekorzystnym dla nich. Warto wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z łamaniem prawa przez naszego pracodawcę lub kiedy możemy domagać się zmiany umowy.

  Umowa o pracę a umowa cywilnoprawnaKsięgarni LexisNexis

  Podstawową różnica między tymi dwoma umowami jest zakres prawny. Umowa o pracę podlega bezpośrednio pod kodeks pracy. Natomiast umowy cywilnoprawne, czyli umowa na przykład umowa zlecenie, podlega pod kodeks cywilny.

  Umowa o pracę najbardziej charakteryzuje się tym, że praca wykonywana przez pracownika jest bezpośrednio pod kierowaniem pracodawcy. Innymi słowy oznacza to, że pracownik musi się podporządkować pracodawcy. Nie dotyczy to jedynie szefostwa, lecz wynika to również z charakteru pracy. Jeśli przedsiębiorstwo, w jakim wykonujemy pracę wymaga utrzymania rytmu, tempa (np. zakłady produkcyjne) to osoba wykonująca taką prace powinna otrzymać umowę o pracę.

  Czujesz się poszkodowany – egzekwuj swoje prawa

  Pracownik zawsze może żądać swoich praw drogą sądową. Musi jednak dojść do jednoznacznej sytuacji, w której pracodawcy można zarzucić złamanie prawa. Dochodząc swoich praw, pracownik powinien wnieść powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy. Oczywiście może także poprosić o pomoc w tej sprawie PIP (Państwowa Inspekcja Pracy). Wtedy powinien zgłosić skargę do właściwego inspektoriatu pracy. Skutkiem takiego złożenia jest kontrola wskazanego pracodawcy. Więcej o możliwościach ubiegania się o własne prawa można znaleźć w literaturze prawniczej w Księgarni ProfInfo.pl. Warto poznać swoje prawa i żądać właściwego traktowania, zwłaszcza, gdy mamy do tego prawo i zapewnioną pomoc ze strony PIP.

  Kategoria artykułu:
  Prawo i polityka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *