background img
banner

  Adwokat i usługi transgraniczne w Unii Europejskiej

  9 lat temu przez

  Adwokat to prawniczy zawód zaufania publicznego, który został powołany do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także kształtowania i stosowania prawa. Od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, wspólnotowy rynek usług prawniczych stanął otworem dla wszystkich adwokatów i radców prawnych.

  Swobodny przepływ prawników w ramach UE oraz system świadczenia przez nich usług w krajach członkowskich regulują trzy dyrektywy:

  • Dyrektywie Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. w sprawie ułatwienia skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług,
  • Dyrektywie Rady i Parlamentu Europejskiego 98/5/WE z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ułatwienia prowadzenia stałej praktyki prawniczej w innym Państwie Członkowskim niż to, w którym uzyskano kwalifikacje,
  • Dyrektywie Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie powszechnego systemu uznawania dyplomów szkolnictwa wyższego uzyskiwanych w rezultacie ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego trwającego przynajmniej trzy lata.

  Powyższe Dyrektywy zostały w pełni implementowane do polskiego porządku prawnego za pomocą ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.).

  Ustawa wprowadziła nową definicję, określającą prawnika zagranicznego. Jest to osoba uprawniona za granicą do wykonywania zawodu odpowiadającego pod względem wykształcenia i uprawnień oraz podstawowych zasad jego organizacji i wykonywania – zawodowi adwokata lub radcy prawnego zarówno jako „prawnik z Unii Europejskiej” (posiadającego obywatelstwo jednego z państw członkowskich), np. niemiecki czy austriacki Rechtsanwalt, francuski avocat, brytyjski advocate/barrister/solicitor, hiszpański abogado, jak i „prawnik spoza UE”, np. amerykański attorney-at-law.

  Do państw UE, u których notuje się największy przepływ prawników, należą: Belgia, Francja, Luksemburg, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy oraz Hiszpania.

  Artykuł powstał przy współpracy z Uczelnią http://www.prawowroclaw.edu.pl/

  Kategoria artykułu:
  Prawo i polityka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *