background img
banner

  Nowe perspektywy dla społeczności lokalnej

  10 lat temu przez
  Kuryłówka, 22 sierpnia 2014 r.

   

  Miejsca pracy w Spółdzielni Socjalnej „Rozwój”
  Powstała rok temu w Kuryłówce (pow. Leżajski) i od tego czasu dla niektórych mieszkańców jest nowym miejscem pracy. Spółdzielnia Socjalna „Rozwój” to jeden z podmiotów ekonomii społecznej, który utworzony został w celu zwalczania bezrobocia. Inicjatywa stała się szansą dla tych, których dotychczas mieli problem ze znalezieniem stałej pracy.

   

  11Przewóz dzieci szkolnych i opieka nad nimi, pielęgnacja zieleni, pracę porządkowe – to zaledwie kilka zadań jakimi zajmują się pracownicy Spółdzielni Socjalnej „Rozwój” w Kuryłówce. Pomysł na powstanie jej utworzenie zrodził się już kilka lat temu, a Spółdzielnia swoją działalność rozpoczęła w lipcu 2013 roku. Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania bezrobociu wśród lokalnej społeczności. Dotychczas pomysł sprawdza się, bo dzięki Spółdzielni zatrudnienie znajduje kilku mieszkańców Gminy.

   

  Bezrobocie w Gminach Kuryłówka i Leżajsk od wielu lat utrzymywało się na poziomie kilkunastu procent. Dlatego lokalne władze postanowiły, oprócz dotychczas stosowanych praktyk, wykorzystać alternatywne rozwiązania. Nową formą przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu jest Spółdzielnia Socjalna „Rozwój”. Działa ona zgodnie z ideą ekonomii społecznej, która jest rodzajem prowadzenia działalności gospodarczej, łączącej w sobie cele ekonomiczne i społeczne. – W praktyce oznacza to, że zamiast korzystać z zewnętrznych usług, sami realizujemy szereg zadań, takich jak: przewóz dzieci, pracę porządkowe czy odśnieżanie, a w tym celu zatrudniamy naszych mieszkańców, dając im miejsca pracy – mówi Marek Ner, Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Rozwój”. Spółdzielnia na rozpoczęcie działalności otrzymała dofinansowanie od Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”.– Pieniądze zostały wykorzystane na zakup niezbędnego sprzętu takiego jak: kosiarki, odśnieżarki, a przede wszystkim autobusu, który służy do przewozu dzieci. Poza tym, dzięki finansowemu wsparciu mogliśmy zatrudnić pierwszych pracowników – wyjaśnia Andrzej Rzeszuto, Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Rozwój”. W planach Spółdzielni jest rozszerzenie działalności na sąsiednie gminy oraz rozbudowanie swojej oferty o inne usługi.

   

  Spółdzielnia powstała w ramach projektu pn.: „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych”. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2.

   

  Kontakt dla mediów:
  Marek Ner
  Prezes Zarządu
  Spółdzielni Socjalnej „Rozwój”
  tel.: 504 509 363
  e-mail: srozwoj@interia.pl

   

  Informacje uzupełniające:
  Spółdzielnia Socjalna „Rozwój” powstała w lipcu 2013 r. z inicjatywy Gminy Kuryłówka i Leżajsk. Zatrudnia osoby, które przed podjęciem pracy były długotrwale bezrobotne. Spółdzielnia prowadzi swoje działania na terenie powiatu leżajskiego. Zasadniczym obszarem działalności Spółdzielni są usługi takie jak: przewóz dzieci i opieka nad nimi, pracę porządkowe, utrzymanie zieleni, odśnieżanie chodników i parkingów.

  Kategoria artykułu:
  Biznes

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *