background img
banner

  Co to jest ryzyko zawodowe i jak przebiega jego ocena?

  9 lat temu przez

  Termin ryzyko zawodowe określa stopień prawdopodobieństwa zaistnienia pewnych zagrożeń na danym stanowisku pracy, które powodują straty, w tym w szczególności negatywne skutki zdrowotne. Mając na uwadze stopień prawdopodobieństwa zaistnienia zagrożenia i jego skutków, wyróżnia się ryzyko zawodowe małe, średnie i duże, gdzie duży stopień ryzyka jest już niedopuszczalny.

  Do mało prawdopodobnych następstw zagrożeń zalicza się te, które nie powinny pojawić się podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. Prawdopodobne następstwa zagrożeń to te, które mogą pojawić się nie więcej niż kilka razy podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. Wysoce prawdopodobne następstwa zagrożeń to natomiast te, które mogą zdarzyć się, podczas okresu aktywności zawodowej, wielokrotnie. Mówi się również o zróżnicowanej ciężkości następstwa danego zagrożenia.

  Mała ciężkość następstw występuje w sytuacji, gdy urazy i choroby, powstałe w wyniku zagrożeń, nie powodują długotrwałych dolegliwości i nie przyczyniają się do absencji w pracy. Są to m.in. bóle głowy, niewielkie zranienia czy też podrażnienia oczu. O średniej ciężkości następstw mówi się w momencie, gdy powstałe w wyniku zagrożeń urazy i choroby są przyczyną niewielkich, ale długotrwałych lub nawracających dolegliwości i powodują krótki okres absencji w pracy, jak np. alergie skórne, zranienia czy nieskomplikowane złamania. Duża ciężkość następstw dotyczy zagrożeń urazów i chorób, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości, m.in. oparzenia trzeciego stopnia, amputacje, zawodowe uszkodzenie słuchu, a nawet śmierć.

  Ocena ryzyka zawodowego polega na ocenie, jakie czynniki mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie pracowników. Wyróżnia się następujące rodzaje ryzyka, związane z oddziaływaniem tych czynników: dopuszczalne i niedopuszczalne. Ocena ryzyka jest elementem koniecznym w każdym przedsiębiorstwie. Powinien ją przeprowadzić pracodawca lub kompetentni pracownicy wraz ze specjalistą ds. BHP.

  Więcej na https://e-specjalistabhp.pl/artykuly/news,93,jak-przeprowadza-sie-ocene-ryzyka-zawodowego.html

  Kategoria artykułu:
  Biznes

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *