background img
banner

  Jak przekazać 1% podatku dla fundacji?

  9 lat temu przez

  Fundacje, o charakterze organizacji pożytku publicznego, funkcjonują dzięki środkom pieniężnym pochodzącym od darczyńców, fundatorów, jak i z darowizn oraz składek członkowskich. Gromadzony w ten sposób kapitał wykorzystywany jest wyłącznie w celu realizacji założeń statutowych fundacji. Jak zatem wspomóc wybrana fundację?

  Fundacje i stowarzyszenia posiadające statut organizacji pożytku publicznego mogą korzystać z przysługujących im przywilejów, wśród których bardzo ważnym jest korzystanie ze wsparcia podatników.

  Kto może przekazać 1% podatku?

  Każda osoba, wypełniając roczne rozliczenie podatkowe, może przekazać ten 1% organizacji pożytku publicznego podatku, umożliwiając jej w ten sposób prowadzenie tzw. działalności społecznie użytecznej.

  1% podatku

  1% podatku

  1% podatku na rzecz OPP mogą przekazać podatnicy:

  • uiszczający podatek od osób fizycznych,
  • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (przy 19% stawce podatku),
  • posiadający dochód z obrotu instrumentami finansowymi (jak papiery wartościowe).

  Jak przekazać 1% podatku?

  Podatnik może wspomóc wybraną przez siebie OPP, ale tylko taką, która widnieje w oficjalnym spisie przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – rejestr aktualizowany jest każdego roku. Wskazanie fundacji jest bardzo proste, wystarczy:

  • prawidłowo wypełnić deklarację podatkową,
  • zweryfikować dane OPP na podstawie wykazu,
  • wpisać numer KRS (z Krajowego Rejestru Sądowego) w odpowiednim miejscu w formularzu,
   podać wysokość kwoty.

  Kwotę w imieniu podatnika przekazuje wskazanej organizacji naczelnik urzędu skarbowego, zatem tego rodzaju wsparcie fundacji jest naprawdę bardzo łatwe http://www.podarujzycie.org/1_procent_podatku.

  1% podatku – fundacja może pomagać

  Bardzo ważne jest, aby w deklaracji podatkowej należy podać numer KRS  właściwy dla danej organizacji, jednak istnieje możliwość wskazania tzw. celu szczegółowego, na który fundacja lub stowarzyszenie przeznaczą przekazane środki pieniężne. W takim przypadku organizacja przekazuje zwykle uzyskane środki na pomoc swojemu konkretnemu podopiecznemu – osobie, której imię i nazwisko wskaże podatnik w swojej deklaracji.

  Przypisane tagi:
  · · ·
  Kategoria artykułu:
  Zdrowie i uroda

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *