background img
banner

  Sektor IT w Polsce dziś i jutro

  10 lat temu przez

  Branża IT w Polsce to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarczych, która rozwija się niezwykle dynamicznie na przestrzeni kilku ostatnich lat. Według danych firmy badawczej IDC, tylko w 2011 roku wartość sektora IT wzrosła o 8 proc. przynosząc ponad 31 mld złotych dochodu, czyli prawie 2 proc. polskiego PKB.

  Głównym nabywcą produktów i usług z branży IT jest administracja zarówno centralna, jak i samorządowa. Dzieje się tak dzięki miliardowym dotacjom z Unii Europejskiej, które są wykorzystywane do wdrożeń rozwiązań IT. Dużym wzięciem w branży biznesowej, administracji publicznej, instytucjach bankowych, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz firmach leasingowych cieszy się także sektor oprogramowania, w tym gotowy software i systemy IT. Dzięki temu, że budżet unijny na lata 2014-2020 został zaaprobowany przez Parlament Europejski można się spodziewać dalszego wzrostu sektora IT w Polsce.

  _Files_Thumbs_155896Według ekspertów z Pierre Audion Consultants, Polska na chwilę obecną stanowi jedno z największych zagłębi IT w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmując miejsce tuż za Rosją. Dla lepszej współpracy i konsolidacji firm z branży IT, poszczególne przedsiębiorstwa organizują się w tzw. klastry w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, wymiany doświadczeń, prowadzenia kampanii informacyjnych i promocyjnych. To także współpraca z uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi dla intensyfikacji kadr wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT oraz prowadzenie innowacyjnych badań rozwojowych.

  Według badań przeprowadzonych w USA, które dotyczyły identyfikacji struktur klastrowych, obecnie występuje prawie 380 klastrów zlokalizowanych w różnych sektorach gospodarki. Aktualnie niemal w każdym województwie na terenie Polski działają wyspecjalizowane klastry informatyczne. Można tu wymienić np.: Mazowiecki Klaster ICT, Klaster Firm Informatycznych Pomorze Zachodnie, Podkarpacki Klaster Informatyczny, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, czy Eklaster – Małopolski Klaster Informatyczny.

  Niewątpliwy sukces sektora IT w Polsce to zasługa przede wszystkim wykwalifikowanych inżynierów IT. Mimo tego, że co roku na rynek wchodzi około 15 000 świeżo upieczonych absolwentów informatyki, to firmy zajmujące się produktami i usługami z dziedziny IT wciąż borykają się z poważnymi brakami kadrowymi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prognozuje, że do roku 2025 programiści będą najbardziej poszukiwaną grupą zawodową na rynku. Specjaliści IT, w tym programiści, są obecnie najlepiej opłacaną grupą zawodową na rynku.

  Zadaniem klastrów informatycznych jest nie tylko prowadzenie konsolidacji i współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży IT, ale także wyszukiwanie specjalistów z tego sektora, w tym ludzi młodych dopiero poszukujących swojej pierwszej pracy. Województwo podkarpackie i Podkarpacki Klaster Informatyczny jest dobrym przykładem aktywnej polityki zatrudnieniowej skierowanej do młodych osób będących dopiero na początku swojej kariery zawodowej. Praca dla programisty w InformatykaPodkarpacka.pl jest najczęściej pojawiającym się ogłoszeniem na stronie klastra. Poszukiwani są przede wszystkim programiści PHP, C, C++ i C#.

  Największy wpływ na wzrost i dynamiczny rozwój sektora IT w Polsce ma przede wszystkim względna poprawa sytuacji gospodarczej Polski, większa skłonności inwestycyjna firm, wykorzystanie funduszy UE przez polskie przedsiębiorstwa, rozwój nowych technologii oraz wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT.

  Kategoria artykułu:
  Informatyka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *