background img
banner

  Pracownicze programy emerytalne w III filarze

  12 lat temu przez

  Oprócz IKE i IKZE dostępnych obecnie na rynku polskim istnieje jeszcze jedna forma dodatkowego zabezpieczenia emerytury dostępna w ramach III filaru. Mowa tu o PPE, czyli Pracowniczych Programach Emerytalnych.

  Oszczędzanie na emeryturę w ramach PPE odbywa się przez grupowe konto emerytalne, które może założyć pracodawca, na podstawie umowy zakładowej podpisanej z reprezentacją pracowników danej firmy. Możliwe jest również połączenie się kilku pracodawców w celu założenia takiego programu. W takiej sytuacji dochodzi do podpisania umowy międzyzakładowej.

  Prawo przystąpienia do programu PPE przysługuje wszystkim pracownikom, których staż pracy nie jest mniejszy niż 3 miesiące i jeśli umowa nie zakłada innego okresu zatrudnienia.

  Trzeci filar w zakresie Pracowniczego Programu Emerytalnego daje pracodawcy możliwość dokonania wyboru formy programu, według którego emerytury pracowników będą prowadzone. On też decyduje o wyborze zewnętrznej instytucji finansowej, która zajmie się obsługą tego programu. Wszelkie inne sprawy związane z oszczędzaniem na emeryturę poprzez PPE są negocjowane ze związkami zawodowymi lub inną organizacją do tego uprawnioną. Rozmowy dotyczą m.in. wysokości składki, zasad gromadzenia, pomnażania i zwrotu ulokowanych środków czy wypłaty emerytury z programu pracowniczego.

  Emerytura w PPE to wymierne korzyści dla pracowników w postaci uzyskania świadczenia emerytalnego w wieku przedemerytalnym, zmniejszenia podstawy opodatkowania, a także uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia chorobowego. Również przedsiębiorcy zyskują na pracowniczych programach emerytalnych poprzez zwiększenie prestiżu i wiarygodności firmy na rynku czy uzyskanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne.

  Trzeci filar pozwala pracownikom na łączenie PPE z Indywidualnym Kontem Emerytalnym, a także na transfer zgromadzonych środków z Pracowniczego programu emerytalnego do IKE i odwrotnie. Ustawa przewiduje, że jedynie całość kapitału może być przeniesiona w ten sposób, transfer części zgromadzonych środków jest niemożliwy.

  Na podstawie: www.prywatnaemerytura.pl

  Przypisane tagi:
  · · · · ·
  Kategoria artykułu:
  Finanse

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *