background img
banner

  Badanie użyteczności stron internetowych, czyli jak zapewnić komfort i wygodę użytkownikom

  8 lat temu przez

  Fundamentem w budowaniu relacji z otoczeniem biznesowym oraz podstawowym źródłem informacji o Twojej firmie, produktach czy usługach jest strona internetowa. Bardzo często odgrywa ona kluczową rolę w działalności przedsiębiorstwa oraz stanowi kluczowe narzędzie, na którym oparta jest cała strategia marketingowa firmy. Dlatego też jakość Twojej strony internetowej ma tak duże znaczenie. Można ją skutecznie udoskonalić dzięki kompleksowej analizie użyteczności.

  Multimedialna interakcja

  Strona internetowa jest obecnie głównym narzędziem do pozyskiwania klientów oraz budowania wizerunku marki, stanowi system sprzedaży produktów, a także realizuje inne istotne funkcje w działalności firmy. Witryna WWW pozwala na przekaz oraz odbiór tekstu, obrazu, plików audio i wideo, ale przede wszystkim jest kanałem komunikacyjnym umożliwiającym interakcję z odbiorcą.

  Użyteczny, czyli funkcjonalny

  Użyteczność serwisów internetowych (ang. usability, web usability) to przede wszystkim projektowanie stron pod kątem możliwie najlepszej ich ergonomii. Serwisy zbudowane zgodnie z zasadami web usability stawiają przede wszystkim na intuicyjność oraz łatwość obsługi z punktu widzenia użytkowników. Dobrze zaprojektowana i wykonana strona internetowa generuje znacznie większą konwersję oraz przyciąga kilkukrotnie większą liczbę użytkowników niż ma to miejsce w przypadku serwisu z identycznymi, lecz nielogicznie i nieintuicyjnie przedstawionymi informacjami.

  Jak to się robi?

  Metody stosowane podczas oceny użyteczności witryny już na etapie jej planowania i budowania to m.in. zogniskowany wywiad grupowy czy też Keystorke-Level Model (KLM), który opisuje interakcje człowieka z systemem komputerowym poprzez rozbicie ich na elementarne akcje. Dzięki tym technikom projektanci witryn internetowych mogą poznać opinię użytkowników na temat preferencji odnośnie zawartości konkretnego serwisu oraz wydajności projektowanych funkcji. Zastosowanie tych technik ma na celu dokonanie oceny zaprojektowanych rozwiązań, a także usprawnienie całego procesu wdrażania witryny poprzez eliminację nieprawidłowych założeń.

  Podczas badania użyteczności już stworzonych i funkcjonujących w wirtualnym świecie stron stosuje się bardzo często m.in. ocenę heurystyczną, Microsoft Usability Guidelines (MUG) czy też technikę pomiarową Eye-tracking. To, co charakteryzuje użyteczne strony, to przede wszystkim ergonomiczny interfejs, który pozwala dotrzeć do informacji w szybki sposób, wpływa pozytywnie na odbiór strony, wydłuża czas pobytu użytkownika na stronie, a także wywołuje zadowolenie z szybkiego dotarcia do informacji oraz pozwala z łatwością poruszać się w serwisie, wywołując w ten sposób większą liczbę powrotów zadowolonych użytkowników.

  Efektywność każdej strony internetowej można skutecznie zwiększyć. Wystarczy tylko poprawić jej użyteczność. Według badań Nielsen Norman Group przygotowanie optymalnej pod względem ergonomii witryny internetowej może przynieść zwiększenie obrotów w jej obrębie od 100 do nawet 400 proc.

  Artykuł powstał przy współpracy z firmą Ideo Sp. z o.o. https://www.ideo.pl/

  Kategoria artykułu:
  Biznes · Informatyka

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *