background img
banner

  Wypadek przy pracy

  13 lat temu przez

  Miałeś wypadek w zakładzie pracy i nie orientujesz się jakie obowiązki ma wobec Ciebie pracodawca? Liczysz na odszkodowanie? Należy pamiętać, że odszkodowanie za wypadek przy pracy nie należy się każdej osobie, która uległa takiemu wypadkowi. Definicja wypadku przy pracy wskazuje, że za taki uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, jeżeli nastąpiło ono w związku z pracą. Na równi z wypadkiem przy pracy uznawany jest wypadek, któremu pracownik uległ w czasie delegacji, chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań.

  Wypadek przy pracy określany jest również jako zdarzenie wykonywanie w momencie kiedy pracownik jest w dyspozycji przełożonego w drodze między jego siedzibą a miejscem, w którym wypełniane są obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Nie chodzi jednak o codzienne przebywanie drogi z domu do (lub z) pracy. Jeśli wtedy dojdzie do wypadku, nie jest on uznawany jako wypadek przy pracy, a poszkodowany pracownik będzie mógł ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Warto zapoznać się z zobowiązaniami pracodawcy w tym temacie i dowiedzieć się na forum odszkodowania jaka jest procedura przyznawania odszkodowania.

  W razie zaistnienia wypadku na terenie zakładu pracy, pracodawca zobligowany jest przeprowadzić należyte postępowanie powypadkowe, aby sprecyzować przyczyny zaistniałego wypadku. Powinien on sporządzić protokoły zeznań poszkodowanego, świadków oraz jeśli jest taka potrzeba spisać także inną wymaganą dokumentację. Na podstawie uzyskanych informacji zostaje sporządzony protokół powypadkowy, do którego dołączane są protokoły zeznań poszkodowanego, świadków, fotografie miejsca wypadku oraz opinie lekarza.

  Późniejszym krokiem jaki powinien wykonać poszkodowany, jest złożenie u pracodawcy wniosku o jednorazowe odszkodowanie. Dalej pracodawca składa wniosek wraz z potrzebną dokumentacją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty powinny być złożone po zaprzestaniu leczenia bądź też rehabilitacji. ZUS kieruje pracownika na badania wykonywanie przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik na podstawie zgromadzonej dokumentacji, osobistego badania określa stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

  Stopień ten określany jest procentowo. Orzeczenie to stanowi podstawę decyzji przyznania lub odmowy prawa do jednorazowego. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany dostaje właściwą sumę jako odszkodowania. Jeśli lekarz orzecznik napisze, że pracownik nie doznał uszczerbku na zdrowiu, wtedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia mu przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania. Od orzeczenia ZUSu można się odwoływać.

  Kategoria artykułu:
  Zdrowie i uroda

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *