background img
banner

  Praca magisterska – specyfika pracy dyplomowej II stopnia studiów

  8 lat temu przez

  Napisanie pracy magisterskiej to wzywanie wymagające bardzo dużego nakładu pracy, aby dogłębnie opracować temat związany z konkretnym kierunkiem studiów. To rodzaj pracy, który powinien prezentować pełen retrospektywny i krytyczny przegląd źródłowej literatury naukowej dotyczącej konkretnego zagadnienia.

  Istota pracy magisterskiej

  Celem pracy magisterskiej jest sprawdzenie nabytych przez studenta umiejętności z zakresu umiejętnego stawiania problemu badawczego i hipotez, logicznego doboru zagadnień oraz prezentowania swoich przemyśleń i osiągnięć z uwzględnieniem podstawowych zasad piśmiennictwa naukowego.

  Jak podkreśla ekspert Pisanie.co: W przypadku prac magisterskich bardzo ważne jest, aby miały one charakter naukowy. Dlatego też, przyszły magister musi pamiętać, aby poddany badaniu materiał był dobrany obiektywnie, a wybór metody badawczej został uzasadniony naukowo. Ważne równie, aby rozwiązanie problemu zostało oparte na logicznym wywodzie, a interpretacja wyników była przemyślana.

  Rodzaje prac magisterskich

  Praca magisterska może mieć charakter teoretyczny, empiryczny lub przeglądowy.

  Prace magisterskie teoretyczne opierają się na badaniach, które mają charakter poznawczy. Polegają na omówienie konkretnej koncepcji lub teorii naukowej. Stanowią one połączenie elementów historycznych ze zmianami poglądów na temat danego problemu na przestrzeni lat. Ponadto zawierają także ocenę dotychczasowego punktu widzenie oraz propozycję zmian.

  Z kolei prace magisterskie przeglądowe stanowią analizę porównawczą dostępnej literatury naukowej, która omawia dany problem badawczy. W przypadku tego rodzaju prac istotne jest, by student odnosił się nie tylko do polskich źródeł, ale również zagranicznej literatury naukowej.

  Prace magisterskie empiryczne bazują natomiast na badaniu związków, jakie zachodzą pomiędzy omawianymi zjawiskami. Istotne w ich przypadku jest odwoływanie się do konkretnej literatury, co ułatwia formułowanie właściwych wniosków. Tego rodzaju prace dzieli na prace deskryptywne (tj. empiryczno-analityczne) i eksplanacyjne (tj. empiryczno-syntetyczne).

  Kategoria artykułu:
  Poradniki

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *