background img
banner

  Czym jest i do czego służy usługa faktoringu?

  6 lat temu przez
  Faktoring

  Dane z ostatnich lat pokazują wyraźnie, że mało dotychczas znana usługa faktoringu z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców. Na czym polega sekret atrakcyjności faktoringu? Czym jest i w jaki sposób należy korzystać z tej usługi?

  Czym jest faktoring?

  Faktoringiem – zgodnie z definicją – nazywamy usługę finansową polegającą na wykupie przez faktora (firma zajmująca się faktoringiem) nieprzeterminowanych należności należnych danemu przedsiębiorstwu (faktorantowi) za sprzedaż określonych towarów lub wykonanie określonych usług. Wynika stąd, że faktoring należy traktować jako krótkoterminową formę finansowania, z której mogą korzystać firmy udzielające swoim kontrahentom kredytów kupieckich (kredyty kupieckie polegają na odraczaniu terminu płatności za wspominaną sprzedaż lub usługi).

  Faktoring

  Faktoring

  W rzeczywistości jednak, faktoring nie należy traktować jednotorowo. Jest to rozbudowana usługa zapewniająca nie tylko szybki dostęp do gotówki, ale również cały pakiet działań wspomagających, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności, a nawet przejęcie od faktoranta całego ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta.

  Jakie są rodzaje faktoringu?

  Ponieważ gospodarka światowa rozpoznaje wiele różnych typów przedsiębiorstw różniących się od siebie, między innymi potrzebami względem usług finansowych, niezbędne stało się wyodrębnienie różnych form faktoringu. W ten właśnie sposób powstał faktoring pełny (bez regresu) oraz faktoring niepełny (z regresem). Wymienione formy faktoringu charakteryzują się innym podejściem do lokowania ryzyka niewypłacalności odbiorcy, co stanowi zagadnienie kluczowe z punktu widzenia każdego faktoranta. Dostosowanie własnych oczekiwań względem sposobu zarządzania portfelem należności przedsiębiorstwa to podstawowe zagadnienie wpływające na wybór konkretnej formy usługi.

  Czym jest faktoring pełny?

  Istota faktoringu pełnego, określanego również faktoringiem bez regresu, zasadza się na całkowitym przejęciu przez faktora wszelkiego ryzyka związanego z możliwą niewypłacalnością kontrahentów, których należności tenże faktor – zgodnie z umową z faktorantem – przejmuje. Faktorant, decydując się na podpisanie z faktorem umowy na pełny faktoring, zdejmuje z siebie wszelkie problemy związane z możliwością zaistnienia takiej niewypłacalności, zyskując jednocześnie pewność, że bez względu na okoliczności należne mu środki finansowe trafią do niego w całości.

  Na czym polega faktoring niepełny?

  Niepełny faktoring, jak można się łatwo domyślić, różni się od faktoringu pełnego brakiem przejęcia przez faktora ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością kontrahentów. Faktorant podpisujący umowę faktoringu niepełnego z dowolną firmą faktoringową nadal ponosi pełną odpowiedzialność za wypłacalność swoich odbiorców. Jeśli więc jego kontrahent okaże się być niewypłacalny, faktorant będzie zmuszony zwrócić faktorowi kwotę zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności.

  Kategoria artykułu:
  Biznes

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *