background img
banner

  Czy prawo wymaga posiadania w obiekcie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

  6 lat temu przez
  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

  Przed przystąpieniem do użytkowania inwestycji wymagana jest weryfikacja m.in. Państwowej Straży Pożarnej. Inspekcja bezpieczeństwa pożarowego, którą pełni funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej wymagać będzie przedstawienia odpowiedniej dokumentacji. Między innymi, bezwzględnie wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

  Podstawa prawna dla wymagań

  Konieczność posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie określona jest w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późniejszymi zmianami t.j. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635.). Obowiązek umieszczenia tego dokumentu w obiekcie spoczywa na właścicielach, zarządcach bądź użytkowników. Klasy obiektów, których obejmuje ta konieczność stanowią obiekty, bądź ich części stanowiące odrębne strefy pożarowe, przeznaczone do przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej (kategoria ZL II), zamieszkania zbiorowego (kategoria ZL V), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich (kategoria ZL III).

  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

  Obowiązki inwestora obiektu względem zabezpieczenia przeciwpożarowego

  Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego budynku to obowiązek, który spoczywa na inwestorze i absolutnie nie wchodzi w zakres projektanta budynku. Zatwierdzenie projektu budowlanego nie będzie więc wymagać jej obecności w załączanej dokumentacji, a leżeć będzie w gestii właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku. Kompetentnymi osobami do opracowania Instrukcji są osoby zatwierdzone w Artykule 4. 2b USTAWY z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw 2009 nr 178 pozycja 1380 z późniejszymi zmianami), a także rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Kompetencje Państwowej Straży Pożarnej

  Wydział prewencji Państwowej Straży Pożarnej, który zajmował się będzie dopuszczeniem budynku do użytkowania, będzie wymagał Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w czasie kontroli, która będzie miała miejsce przed rozpoczęciem użytkowania obiektu. Inwestycje wymagające powyższego dokumentu określone są ściśle w § 6. 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719). Obowiązkiem projektanta jest weryfikacja konieczności przygotowania Instrukcji dla projektowanej inwestycji oraz poinformowanie inwestora o ewentualnym zaistnieniu potrzeby wypełnienia tego obowiązku.

  Kategoria artykułu:
  Przemysł

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *