background img
banner

  Co to jest kredyt kupiecki i jak wpływa na relacje biznesowe?

  5 lat temu przez
  Co to jest kredyt kupiecki?

  Kredyt kupiecki jest instrumentem ułatwiającym podmiotom prowadzenie działalności gospodarczej, pozwalającym utrzymać ciągłość produkcji lub sprzedaży. To powszechnie stosowana praktyka gospodarcza.

  Czym jest kredyt kupiecki?

  Najprościej mówiąc, kredyt kupiecki polega na odroczeniu terminu płatności za towary i usługi, które były przedmiotem transakcji, a zostały już dostarczone. Szczególne warunki jego udzielania ustalane są indywidualnie przez strony. Zawarcie go nie wymaga żadnej z góry narzuconej formuły prawnej.

  Rodzaje i koszt kredytu kupieckiego

  W obrocie gospodarczym kredyt kupiecki występuje w dwóch podstawowych formach, w zależności od tego, kto jest stroną kredytującą. Może być nią odbiorca, kiedy wpłaca zaliczkę za nieotrzymane jeszcze towary lub usługi. Może być nią dostawca, który odracza płatność za wydane już towary lub wykonane usługi.

  Koszt kredytu kupieckiego ustalany jest indywidualnie. Zgodnie z powszechnie stosowanymi praktykami, klasyczna umowa kupiecka określa: wysokość upustu, termin ważności przyznanego rabatu i termin zapłaty całej należności. W zależności od podejścia, przyznany rabat może obowiązywać przez określony czas (np. 10 dni od momentu zakupu) lub tylko w momencie natychmiastowej płatności gotówką.

  Korzyści z kredytu kupieckiego

  Kredyt kupiecki, inaczej kredyt towarowy, można by określić jako pozabankową formę kredytowania działalności gospodarczej. Jeśli zatem porównamy go z warunkami, na jakich udzielane są kredyty bankowe, dla nabywców może okazać się dobrym instrumentem finansowym. Mogą go otrzymać:

  • podmioty bez zdolności kredytowej,
  • na znacznie korzystniejszych warunkach,
  • przy ograniczeniu formalności,
  • skróceniu czasu przyznania.

  A to wpływa na płynność prowadzonej przed podmioty działalności.

  Co to jest kredyt kupiecki i jak wpływa na relacje biznesowe?

  Co to jest kredyt kupiecki i jak wpływa na relacje biznesowe?

  Kredyt kupiecki w przedsiębiorstwie

  W przypadku przedsiębiorstw, korzyści wynikające z udzielania kredytów kupieckich dotyczą:

  • poniesienia ich konkurencyjności w branży,
  • wzmocnienia pozycji na rynku,
  • wzmocnienia relacji z klientami (zasada przywiązania),
  • możliwości budowy sieci relacji biznesowych.

  Kredyt kupiecki może również generować przychód dla przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać o zabezpieczeniach, które pozwolą utrzymać płynność finansową.

  Kategoria artykułu:
  Biznes · Finanse · Gospodarka · Handel · Poradniki

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *