background img
banner

Zarządzanie strategiczne

11 lat temu przez

Zarządzanie strategiczne

W 1970, wiele dużych firm przyjęła sformalizowanych odgórnego modelu planowania strategicznego. Zgodnie z tym modelem, planowanie strategiczne stało się celowego procesu, w którym górę kadry kierowniczej okresowo będzie formułowanie strategii przedsiębiorstwa, a następnie przekazuje je w dół organizacji do wdrożenia.  Poniżej znajduje się wykres modelu tego procesu:

Proces planowania strategicznego

Misja
|
V
Cele
|
V
Analiza sytuacji
|
V
Formułowanie strategii
|
V
Wykonanie
|
V
Kontrola
Proces ten jest najbardziej zastosowanie do strategicznego zarządzania na poziomie jednostki gospodarczej organizacji. Dla dużych korporacji, strategia na poziomie korporacyjnym jest bardziej związane z zarządzaniem portfelem firm. Na przykład, poziom korporacyjnej strategia zakłada decyzje dotyczące działalności jednostki, które rosną, alokacji środków pomiędzy jednostki biznesowe, korzystając z efektu synergii pomiędzy działalnością jednostki, fuzji i przejęć. W procesie opisane tutaj, „Spółka” lub „firma” będzie używany na określenie jednolitego-biznesu firmy lub pojedynczej jednostki gospodarczej z firmą zróżnicowanej.
Kategoria artykułu:
Nauka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.