background img
banner

Środki ochrony indywidualnej pracowników służby zdrowia

5 lat temu przez

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze oraz ochronne, właściwe ze względu na  warunki sanitarne w danym środowisku pracy. Ponadto, ustala rodzaje odzieży przeznaczone do stosowania na określonych stanowiskach i okres ich użytkowania.

Indywidualne środki ochronyDo środków ochrony indywidualnej pracowników służb medycznych zaliczane są odzież, obuwie i rękawice, przy czym są one zróżnicowane ze względu na grupę zawodową, specyfikę wykonywanej pracy i rodzaj związanych z nią zagrożeń. Do użytku mogą zostać dopuszczone tylko te produkty, które spełniają wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej pracowników służb medycznych ma na celu zapewnić ochronę przed zakażeniami:

  • pracownikowi (lekarzowi, pielęgniarce, ratownikowi medycznemu),
  • pacjentom (poddawanym zabiegom operacyjnym i hospitalizowanym).

Dlatego odzież ochronna, obuwie i rękawice przeznaczone dla osób mających bezpośredni kontakt z pacjentem, muszą być wysokiej jakości i spełniać wszystkie wymagania potwierdzone procedurą oceny zgodności wskazaną dyrektywą 89/686/EWG. Do wymogów tych zalicza się:

  • odpowiednie właściwości fizyczne zapewniające odporność na uszkodzenia mechaniczne,
  • odporność na przesiąkanie,
  • wysoką odporność na oddziaływanie czynnika infekcyjnego,
  • właściwa ocena biologiczna,
  • określony okres trwałości.

Aby zminimalizować ryzyko zawodowe polegające na oddziaływaniu czynników biologicznych, czyli patogenów powodujących infekcje i zakażenia, wskazane środki indywidualnej ochrony (odzież, obuwie, rękawice) muszą być również prawidłowo użytkowane. Dlatego:

  • przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem pracownik służb medycznych zawsze musi zakładać rękawiczki ochronne, które należy każdorazowo zmieniać przed pracą z kolejnymi pacjentami,
  • należy zakładać rękawiczki w sytuacji, gdy może dojść do kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi, wydzielinami lub materiałem zakaźnym,
  • wskazane jest noszenie obuwia ochronnego pełnego, zwłaszcza w miejscach, gdzie może dojść do kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi i wydzielinami pacjenta.

Ponadto pracownicy służb medycznych muszą stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla ich środowiska pracy i czynności wykonywanych na danym stanowisku.

Przy współpracy z: http://www.uniformix.pl/firm-pol-1374145707-Toffeln.html

Przypisane tagi:
· ·
Kategoria artykułu:
Zdrowie i uroda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.