background img
banner

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

7 lat temu przez

Księgowość obok zarządzania zasobami stanowi nieodłączny element związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ciągle zmieniające się przepisy prawa z dziedziny rachunkowości i finansów sprawiają, że przedsiębiorcy rzadko samodzielnie zajmują się sprawami finansowymi firmy, a coraz częściej oddają je w ręce profesjonalnych biur rachunkowych.

Księgi rachunkowe to nic innego jako ewidencja sald, obrotów finansowych i innych zapisów księgowych, służąca ujmowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych, które rodzą skutki finansowe.  Podstawowe zasady ich prowadzenia zostały prawnie określone przez przepisy ustawy o rachunkowości. Generalnie więc księgi prowadzi się w języku polskim, a zamieszczane wielkości przestawia się w polskiej walucie. Co do zasady, księgi powinny być prowadzone w siedzibie firmy, chyba, że zapisów operacji finansowych dokonuje się za pomocą specjalnego systemu komputerowego albo prowadzi je inny uprawniony podmiot, np. biuro rachunkowe. Warszawa, Szczecin, Kraków, ale i mniejsze miasta są przykładem częstego oddelegowywania prowadzenia księgowości w ręce profesjonalistów, którzy dają gwarancję rzetelnego i zgodnego z prawem prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ten sposób osoba prowadząca działalność gospodarczą ma pewność, że otrzymuje prawdziwy i sprawdzalny wynik finansowy firmy.

Przyjęło się wymieniać cztery podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Po pierwsze powinny być prowadzone w sposób rzetelny, ponieważ mają dokładnie odzwierciedlać stan rzeczywisty i faktycznie dokonywane operacje finansowe. Po drugie wymagane jest, aby były pozbawione błędów, a wszelkie zapisy mają być kompletne i bez jakichkolwiek pomyłek (także tych czysto matematycznych). Poza tym księgi rachunkowe powinny być sprawdzalne (możliwość kontroli zapisów) i prowadzone na bieżąco (a więc bezpośrednio w dniu dokonania operacji gotówką, czekiem, czy wekslem). Tylko wtedy zyskujemy gwarancję terminowego sporządzania deklaracji podatkowych, rozliczeń i sprawozdań finansowych.

Kategoria artykułu:
Finanse

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.