background img
banner

Ogólne wymagania i szczegółowe normy wykonywania przewodów wentylacyjnych

3 lata temu przez

Kanały wentylacyjne stanowią podstawę pod budowę profesjonalnego systemu wentylacji. Systemy takie używane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym (bloki mieszkalne, domy jedno- i wielorodzinne), jak i w budynkach przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Choć same kanały wydają się być elementami niezwykle prostymi, a konstrukcja całego systemu również nie należy do szczególnie skomplikowanych, istnieją bardzo szczegółowe wymagania odnośnie samych kanałów, jak i sposobów ich wykonania.

Podstawowe wymagania dla przewodów wentylacyjnych

Jeśli chodzi o ogólne wymagania dla przewodów wentylacyjnych, to ich najlepszym i najważniejszym źródłem jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku. Rozporządzenie to dotyczy warunków technicznych, jakie winny spełniać wszystkie budynki oraz ich usytuowanie.

Szczegółowe wymagania dotyczące kanałów wentylacyjnych zawarte są w licznych normach, z czego za podstawową należy uznać normę PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania, do której dodano zmianę Az3:2000

Jeśli chodzi o normy dotyczące samego wykonywania przewodów wentylacyjnych, to tutaj za podstawę uważa się dwie normy:

  • PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania;
  • PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

Prawidłowa produkcja i montaż kanałów wentylacyjnych

Przede wszystkim kanały wentylacyjne muszą być produkowane z materiałów całkowicie niepalnych. Wszelkie palne elementy przewodów, jak izolacje cieplne, akustyczne oraz inne palne okładziny, mogą być wykorzystywane w produkcji jako elementy zewnętrznej powierzchni kanałów, ale jedynie w taki sposób, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Zalecane jest wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych na dach budynku, ale wyłącznie na wysokość zabezpieczającą przed zawiewaniem. Zaleca się również prowadzenie równolegle obok siebie przewodów wentylacyjnych i spalinowych, odprowadzających spaliny np. z pieca centralnego lub z kominka. – http://www.bh-res.pl/oferta/systemy-climaver/wykonywanie-przewodow/

Normy i wymagania mówią również o niewykonywaniu zbiorczego przewodu wentylacji grawitacyjnej oraz o sposobie określania wymiarów kanałów wentylacyjnych (ilość odprowadzanego powietrza, wysokość przewodów, różnica temperatur).

Należy pamiętać, że wszystkie normy i wymagania stawiane producentom i wykonawcom przewodów wentylacyjnych, powstały z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników. Uregulowanie wielu kwestii było koniecznym wypełnieniem istniejącej wcześniej luki w przepisach.

Kategoria artykułu:
Budownictwo i nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.