background img
banner

Praktyczna strona nauki akademickiej z UTH

5 lat temu przez

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (UTH) to jedna z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce, która swą działalność dydaktyczną oraz naukową prowadzi głównie w oparciu o profesjonalne zaplecze praktyczno-laboratoryjne.

Praktyczny kierunek nauczania

uczelniaW roku akademickim 2014/2015 UTH zmienia swój profil nauczania, obierając kierunek kształcenia studentów przede wszystkim pod kątem technicznym, ekonomicznym i menedżerskim, na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Uczelnia stawia na praktyczną stronę nauczania swoich studentów oraz zdobywania przez nich pragmatycznych umiejętności zawodowych.

Jako jedna z nielicznych uczelni prywatnych, UTH dysponuje unikatową ofertą kierunków inżynieryjnych oraz handlowych z atrakcyjnymi specjalnościami, które są najchętniej poszukiwane przez kandydatów na studia oraz pracodawców. Dzięki środkom unijnym, uczelnia wciąż rozwija techniczny profil kształcenia swoich studentów w oparciu o współpracę z branżowymi instytutami (ITS, PIMOT, IBDiM).

Program specjalności został tak przygotowany przez władze uczelni, by studenci już od pierwszego semestru nauczania mogli zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe, które znajdą swoje konkretne zastosowanie w późniejszej karierze zawodowej absolwentów. W nowo stworzonym programie specjalności poświęcono ponad 30 procent czasu tylko i wyłącznie na praktyczne zajęcia w oparciu o doskonałe zaplecze naukowo-laboratoryjne.

Nowoczesne zaplecze naukowe

1Studenci Uczelni Techniczno-Handlowej otrzymali szeroki dostęp do bazy laboratoryjnej instytutów naukowo-badawczych, o wyposażeniu których niejednokrotnie mogą jedynie pomarzyć studenci Politechnik oraz innych szkół technicznych w Polsce. Dzięki najnowocześniejszej aparaturze znajdującej się na wyposażeniu pracowni badawczych UTH, studenci są w stanie zrealizować nawet najbardziej skomplikowane i kreatywne eksperymenty naukowe. Dzięki temu mogą zdobyć specjalistyczną wiedzę tak potrzebną w późniejszej pracy zawodowej lub naukowej na wysoce wykwalifikowanych stanowiskach.

Pracownie na Wydziale Inżynieryjnym UTH umożliwiają studentom oraz pracownikom akademickim przeprowadzenie badań m.in. z trzech zakresów naukowych :

• Laboratorium drgań i hałasu,

• Laboratorium do badania własności materiałów i obwodów elektrycznych,

• Laboratorium do badania wielkości fizycznych;

Obcowanie z nauką

Władze uczelni dbają o to, by studenci mieli stały kontakt z praktykami z konkretnej dziedziny naukowej poprzez zajęcia, dodatkowe spotkania, seminaria oraz warsztaty. Organizowane są liczne seminaria oraz sympozja z udziałem najznamienitszych pracowników naukowych, profesorów i ekspertów z różnych sektorów gospodarki.

UTH oferuje kandydatom oraz studentom, oprócz atrakcyjnych kierunków i specjalności, możliwość studiowania w zagranicznych uczelniach w ramach międzynarodowego programu Erasmus. Uczelnia daje także szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w profesjonalnych instytutach oraz ośrodkach badawczych, dzięki szerokiej współpracy z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą.

Absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej, poprzez zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności, stają się pierwszym wyborem dla pracodawców poszukujących specjalistów kierunków technicznych, ekonomicznych i menedżerskich.

Więcej informacji: www.uth.edu.pl

Kategoria artykułu:
Nauka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.